Schizofrenie: jak předcházet tomuto onemocnění?

Schizofrenie je závažná duševní porucha, za kterou nemohou pouze geny. U některých lidí se tato nemoc nemusí projevit i přesto, že ji mají zakódovanou ve svém genetickém materiálu. Významnou roli hraje také prostředí. U ostatních může být nemoc vyvolána například stresem, infekcí, těžkým dětstvím nebo nízkou porodní váhou. Toto onemocnění se proto může týkat každého z nás.

První projevy

Nemoc často nastupuje během dospívání. Projevuje se depresemi, sociální izolací, antisociálním chováním a emocionální otupělostí. Další symptomy jako halucinace, bludy, zmatenost a další se mohou začít projevovat postupně nebo najednou.

Schizofrenie má několik tváří

Tato nemoc se dělí na několik typů, které mohou mít různé projevy. Nejčastější je paranoidní schizofrenie, která se projevuje hlavně bludy. Katakonní schizofrenie se vyznačuje poruchou motoriky. Lidé s hebefrenní schizofrenií jsou často nezodpovědní a nepřiměření. Pro simplexní schizofreniky je typická především emocionální otupělost. Při reziduální schizofrenii je reakce na léčbu pacienta negativní. Nediferencovaná schizofrenie je tak trochu od každého něco.

Život s diagnózou

Lidé se schizofrenií mají sníženou schopnost vnímat emoce. Jejich myšlenkové procesy také nefungují úplně dobře. Časté jsou potíže s pamětí a pozorností, což může mít za následek jejich obtížnější zapojení do pracovního života. Někteří z nich proto pobírají invalidní důchod a pracují na zkrácený úvazek.

Příznaky schizofrenie se dělí na pozitivní a negativní. Mezi pozitivní se řadí halucinace, bludy a zmatenost, které je většinou možné potlačit prostřednictvím antipsychotických léků. Negativní příznaky, jako jsou třeba neschopnost radovat se, ztráta motivace, případně problémy s řečí, se stávají každodenní součástí života nemocného.

Prevence nade vše

Spekuluje se o určité souvislosti mezi propuknutím nemoci a stresem. V rámci prevence je proto dobré zajistit svému tělu především psychickou pohodu a pravidelný fyzický pohyb, zkrátka praktikovat zdravý životní styl. V případě stresujícího zaměstnání nebo náročného studia to však může být velmi obtížné. V takovém případě doporučujeme zařadit do svého jídelníčku některý z doplňků stravy, který podpoří dobrou psychickou a fyzickou kondici. Příznivé účinky na psychiku může mít také například ginkgo biloba, guarana nebo zelený čaj.